homepage

KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord

KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord is een vereniging die functioneert voor en door senioren.

  • Het doel van de vereniging is het behartigen van belangen van senioren; het mogelijk maken dat senioren hun participatie in de samenleving vorm en inhoud kunnen geven op de door hen gewilde wijze.
  • Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van informatie, het regelen van ontmoeting en het organiseren van senioren, het mogelijk maken van kennisoverdracht, het verzorgen van opleiding, het zorgen voor ontspanning en begeleiding.

De vereniging stemt haar activiteiten af op de belangen en wensen van senioren in het algemeen en haar leden in het bijzonder.

De kernwaarden van de vereniging zijn: “omzien naar elkaar” en “de menselijke maat”; de vereniging voert een antidiscriminatiebeleid. Christelijke waarden vormen de grondslag van de vereniging.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Klik dan hier